HET TEAM

EDWIN ETE

FYSIOTHERAPEUT – Oprichter 
Bewegen is goed. Efficiënt bewegen is beter. Ik ben in 2012 begonnen als personal trainer en specialiseerde mij al snel in sportspecifieke kracht en conditie werk. Door de jaren heen heb ik ervaring mogen opdoen bij de beste sport en revalidatie centra van Amsterdam.  Daarnaast heb ik specialistische medische kennis mogen opdoen tijdens mijn afstuderen in het Charite ziekenhuis in Berlijn. Tijdens mijn reis zag ik al snel een kloof tussen prestatiegericht trainen en revalideren. The Gym Fysiotherapie is een bijzondere club waar ik met mijn expertise een brug kan slaan tussen revalideren en presteren. Het team bestaat uit personal trainers, fysiotherapeuten en diëtisten.  Zo hebben wij veel ervaring en kennis onder een dak om maar steeds die ultieme vraag te beantwoorden: ‘Hoe boeken we progressie op de meest efficiënte manier?’
The Gym Fysiotherapie Amsterdam Zuid
The Gym Fysiotherapie Amsterdam Zuid

LOT LOGEMAN

FYSIOTHERAPEUT, yoga therapeut i.o.

Binnen mijn behandelingen probeer ik te werk te gaan volgens het biopsychosociaal model. Dit betekent dat ik zowel de lichamelijke, psychologische als de sociale kanten van de klacht aan het licht probeer te brengen. Door het dagelijks leven van de cliënt te integreren in de behandeling in onze praktijk probeer ik een brug te slaan tussen de behandeling en het uiteindelijke doel in het dagelijks leven van de cliënt. Daarbij is mijn doel om de intrinsieke motivatie van de cliënt op te sporen en zo gedetailleerd mogelijk in kaart te brengen. Mede daarop zal de behandeling worden gebaseerd. Door een gerichte analyse en lichamelijk onderzoek geef ik u specifieke adviezen en de juiste behandeling op maat voor u.

Naast fysiotherapie kan je bij mij ook terecht voor Dry Needling, een craniosacrale benaderwijze en of yoga therapie. Met deze combinatie van cursussen en mijn coachende aanpak komen we samen tot jouw beste resultaat!

          “Pain is inevitable, suffering is optional – Buddha

Kai sigel

FYSIOTHERAPEUT,  MSc.Manueeltherapeut i.o.

“The good clinician treats the disease; the great clinician treats the patient who has the disease!” – William Osler. Fysiotherapie is voor mij niet alleen een baan, maar een passie! Als fysiotherapeut en manueeltherapeut i.o wil ik graag patiënten weer vertrouwen in hun eigen lichaam geven en zelfredzaam laten zijn. Het moment dat iemand weer klachtenvrij is en zijn hobby’s/sport kan hervatten geeft mij veel voldoening. Ik vind het belangrijk om u als patiënt een goed inzicht te geven in het ontstaan en de gevolgen van uw klachten om daarna samen tot de beste behandelstrategie
te komen. Daarbij baseer ik mijn behandeling altijd op de nieuwste inzichten uit de wetenschappelijke literatuur om u zo de best mogelijke en een eerlijke zorg te kunnen bieden.

The Gym Fysiotherapie Amsterdam Zuid
The Gym Fysiotherapie Amsterdam Zuid

Andreas heck

FYSIOTHERAPEUT, MSc. Manueeltherapeut i.o.

Ik zie de moderne fysiotherapeut als een revalidatie coach. Het doel zou moeten zijn u als patiënt zo goed mogelijk inzicht te geven in wat er aan de hand is en hoe wij samen eraan kunnen werken. Het menselijk lichaam heeft zeer efficiënte geneesprocessen. De meeste behandelingen volgen en bevorderen deze geneesprocessen en als patient heeft u hierin een actieve rol. Ik ben ervan overtuigd dat u door goede kennis over uw gezondheidsprobleem een ander
zicht op ziekte zult krijgen en dat wij samen geleid door de meest recente evidentie op een goede weg naar genezing vinden.

“Knowledge is power” is dus ook hier van toepassing.

JORIEN JANSEN

SPORTDIETISTE

Sinds juni 2016 heb ik mijn Bachelor opleiding Voeding & Diëtetiek aan de Hogeschool van Amsterdam. Tijdens mijn opleiding heb ik voor de klinische diëtetiek gekozen. Echter kwam ik er toen achter dat mijn hart sneller ging kloppen van alles wat met sport en voeding te maken heeft. Vandaar dat ik sinds maart 2015 werkzaam ben als Personal Trainer (NSCA-CTP), Dit combineer ik met mijn baan als diëtiste. In december 2017 heb ik de POST-HBO opleiding sportdiëtetiek afgerond en mag sindsdien de titel sportdiëtiste dragen.  
 
Mijn passie voor voeding en training wil ik graag met jou delen. Resultaat komt niet vanzelf, dat is hard werken zowel op fysiek maar zeker ook op mentaal vlak. Jij bent de uitdaging in je eigen leven, het is aan jou om er wat moois van te maken.
Jorien_voeding_dietist_fysiotherapie_amsterdam_zuid_Fotor

MAAK DIRECT EEN AFSPRAAK.

Maximum recovery – maximum performance.

WhatsApp chat